Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Müfredatı

Afyon Kocatepe Üniversitesinin 06.06.2017 Tarihli Senato Kararı Neticesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Müfredatında Değişikliğe Gidilmiştir. İlgili Müfredat 2017 – 2018 Öğretim yılı itibari ile uygulanmaya başlayacaktır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Eğitim Müfredatı

 

BİRİNCİ YIL

BİRİNCİ YARIYIL

BİRİNCİ YARIYIL

NO

DERS ADI

TEO

UYG

TOP

AKTS

1

Hukuka Giriş

2

0

2

3

2

Anayasa Hukuku Genel Esaslar

3

0

3

4

3

Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku

3

0

3

5

4

Genel Hukuk Tarihi

3

0

3

4

5

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

0

2

2

6

Türk Dili I

2

0

2

2

7

Yabancı Dil I

3

0

3

3

8

Roma Hukuku I

3

0

3

3

9

Seçmeli Alan Dersi

3

0

3

4

 

TOPLAM

24

0

24

30

Seçilecek Ders

1

İktisada Giriş I

3

0

3

4

2

Girişimcilik ve Yenilikçilik

3

0

3

4

3

Uygarlık Tarihi

3

0

3

4

4

Hukuk İngilizcesi I

3

0

3

4

 

 

BİRİNCİ YIL

İKİNCİ YARIYIL

NO

DERS ADI

TEO.

UYG.

TOP.

AKTS

1

Hukuk Metodolojisi

2

0

2

2

2

Türk Anayasa Hukuku

3

0

3

5

3

Aile Hukuku

3

0

3

5

4

Türk Hukuk Tarihi

3

0

3

4

5

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

0

2

2

6

Türk Dili II

2

0

2

2

7

Yabancı Dil II

3

0

3

3

8

Roma Hukuku II

3

0

3

3

9

Seçmeli Alan Dersi

3

0

3

4

 

TOPLAM

24

0

24

30

 

 

 

 

 

 

Seçilecek Ders

1

İktisada Giriş II

3

0

3

4

2

Türk Siyasal Hayatı

3

0

3

4

3

Yargı Örgütü

3

0

3

4

4

Hukuk İngilizcesi II

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ YIL

BİRİNCİ YARIYIL

NO

DERS ADI

TEO.

UYG.

TOP.

AKTS

1

Borçlar Genel Hukuku I

3

0

3

5

2

Ceza Genel Hukuku I

3

0

3

4

3

İdare Hukuku I

3

0

3

4

4

Milletlerarası Hukuk

3

0

3

5

5

Kamu Maliyesi

3

0

3

5

6

Seçimlik Alan Dışı Ders I

2

0

2

2

7

Seçmeli Alan Dersi

3

0

3

5

 

TOPLAM

20

0

20

30

 

Seçilecek Dersler (Seçimlik Alan Dışı Ders)

 

 

 

 

 

Üniversite havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir.

2

0

2

2

Seçilecek Ders

1

Anayasa Yargısı

3

0

3

5

2

İslam Hukuku

3

0

3

5

3

Genel Devlet Teorisi

3

0

3

5

4

Hukuk Teorisi ve Hukuk Sistemleri

3

0

3

5

5

Karşılaştırmalı Hukuk

3

0

3

5

 

İKİNCİ YIL

İKİNCİ YARIYIL

NO

DERS ADI

TEO.

UYG.

TOP.

AKTS

1

Borçlar Genel Hukuku II

3

0

3

5

2

Ceza Genel Hukuku II

3

0

3

4

3

İdare Hukuku II

3

0

3

5

4

Genel Vergi Hukuku

3

0

3

5

5

Hukuk Felsefesi

3

0

3

4

6

Seçimlik Alan Dışı Ders II

2

0

2

2

7

Seçmeli Alan Dersi

3

0

3

5

 

TOPLAM

20

0

20

30

 

Seçilecek Dersler (Seçimlik Alan Dışı Ders)

 

 

 

 

 

Üniversite havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir.

2

0

2

2

Seçilecek Ders

1

Bütçe Hukuku

3

0

3

5

2

İnsan Hakları Hukuku

3

0

3

5

3

Uluslararası Örgütler Hukuku

3

0

3

5

4

Karşılaştırmalı Özel Hukuk

3

0

3

5

5

Kriminoloji

3

0

3

5

             

 

ÜÇÜNCÜ YIL

BİRİNCİ YARIYIL

 

NO

DERS ADI

TEO.

UYG.

TOP.

AKTS

1

Borçlar Özel Hukuku

3

1

4

6

2

Ceza Özel Hukuku

3

1

4

6

3

Medeni Usul Hukuku I

3

0

3

4

4

Hukuk Sosyolojisi

2

0

2

2

5

Eşya Hukuku I

3

0

3

4

6

Ticari İşletme Hukuku  

3

0

3

4

7

Seçmeli Alan Dersi

3

0

3

4

 

TOPLAM

20

2

22

30

Seçilecek Ders

1

Türk Vergi Sistemi

3

0

3

4

2

İmar ve Çevre Hukuku

3

0

3

4

3

Adalet Psikolojisi

3

0

3

4

4

Amerikan Hukukuna Giriş

3

0

3

4

5

Alman Hukukuna Giriş

3

0

3

4

 

ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YARIYIL

NO

DERS ADI

TEO.

UYG.

TOP.

AKTS

1

Eşya Hukuku II

3

0

3

4

2

Şirketler Hukuku

3

0

3

4

3

Medeni Usul Hukuku II

3

0

3

4

4

Miras Hukuku

3

0

3

4

5

İdari Yargı

2

1

3

4

6

Seçmeli Alan Dersi

3

0

3

5

7

Seçmeli Alan Dersi

3

0

3

5

 

TOPLAM

20

1

21

30

Seçilecek Alan Dersleri (2 Adet)

1

Vergi Yargılama Hukuku

3

0

3

5

2

Sağlık Hukuku

3

0

3

5

3

Tüketici Hukuku

3

0

3

5

4

Turizm Hukuku

3

0

3

5

5

Ticari Ceza Hukuku

3

0

3

5

6

Karşılaştırmalı Şirketler Hukuku

3

0

3

5

7

Karşılaştırmalı Ceza Hukuku

3

0

3

5

 

Dördüncü Yıl

Birinci Yarıyıl

NO

DERS ADI

TEO.

UYG.

TOP.

AKTS

1

Kıymetli Evrak Hukuku

3

0

3

4

2

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I

3

0

3

4

3

Milletlerarası Özel Hukuk I

3

0

3

4

4

Ceza Muhakemesi Hukuku I

2

1

3

4

5

İcra ve İflas Hukuku I

3

0

3

4

6

Seçmeli Alan Dersi

3

0

3

5

7

Seçmeli Alan Dersi

3

0

3

5

 

TOPLAM

20

1

21

30

Seçilecek Alan Dersleri (İki Adet)

1

Sigorta Hukuku

3

0

3

5

2

Maden Hukuku

3

0

3

5

3

Yeni Sözleşme Türleri

3

0

3

5

4

Banka Hukuku

3

0

3

5

5

İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

3

5

6

Avrupa Birliği Hukuku

3

0

3

5

7

Karşılaştırmalı İdare Hukuku

3

0

3

5

 

Dördüncü yıl

İkinci yarıyıl

NO

DERS ADI

TEO.

UYG.

TOP.

AKTS

1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II

3

0

3

4

2

Ceza Muhakemesi Hukuku II

2

1

3

4

3

Milletlerarası Özel Hukuk II 

3

0

3

4

4

İcra ve İflas Hukuku II

3

0

3

4

5

Seçmeli Alan Dersi

3

0

3

4

6

Seçmeli Alan Dersi

3

0

3

4

7

Seçmeli Uygulama Dersi

1

2

3

6

 

TOPLAM

18

3

21

30

Seçilecek Alan Dersleri (2 Adet)

1

Sermaye Piyasası Hukuku

3

0

3

4

2

Taşıma Hukuku

3

0

3

4

3

Milletlerarası Ticaret Hukuku

3

0

3

4

4

Deniz Ticareti Hukuku

3

0

3

4

5

İnfaz Hukuku

3

0

3

4

6

Fikri Mülkiyet Hukuku

3

0

3

4

7

Bilişim ve Teknoloji Hukuku

3

0

3

4

Seçilecek Uygulama Dersi 

1

Avukatlık ve Noterlik Hukuku

1

2

3

6

2

Adli Tıp

1

2

3

6

3

Hukuk Dili ve Adli Yazışma

1

2

3

6

4

Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

1

2

3

6

5

Farazi Dava Yarışması

1

2

3

6

6

Adli Bilişim

1

2

3

6

 

GENEL TOPLAMLAR

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI

166

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI

7

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI

40

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ

60

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ

TOPLAM AKTS KREDİSİ

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademisyen Hızlı Erişim

Öğrenci Hızlı Erişim