ESKİ MÜFREDATTA ALINAN DERSLERİN YENİ MÜFREDATTA DERS BAZLI KARŞILIKLARI (TASLAKTIR)

ESKİ MÜFREDATTA ALINAN DERSLERİN YENİ MÜFREDATTA DERS BAZLI KARŞILIKLARI (TASLAKTIR)

Bu intibak tablosu taslak olup, varsa itirazlarınızı eksik gördüğünüz hususları 15 gün içerisinde hukuk@aku.edu.tr adresine bildiriniz.

1-Dördüncü Sınıfa Geçen Öğrencilerin; yeni müfredata göre (muaf oldukları ve alttan aldıkları dersler hariç) dördüncü sınıf dersleri yanında 3. Yıl Bahar Dönemi derslerinden; Şirketler Hukuku, Miras Hukuku derslerini almaları gerekmektedir.

2- 3. Sınıfa geçen öğrencilerin, yeni müfredata göre (muaf oldukları ve alttan aldıkları dersler hariç)  üçüncü sınıf dersleri, ikinci sınıf bahar dönemi derslerinden Genel Vergi Hukuku ve Hukuk Felsefesi dersini alması gerekmektedir.

3-İdare Hukukundan kalanlar yeni müfredatta İdare Hukuku I ve II dersini; Eşya Hukukundan kalanlar ise Eşya Hukuku I ve II derslerini alacaktır.

 

2016-2017 Müfredatı

Dönem

Akts

Yeni müfredat

Dönem

Akts

Hukuka Giriş

1. Sınıf Güz

4

Hukuka Giriş

1. Sınıf Güz

3

Anayasa Hukuku I (Genel Esaslar)

1. Sınıf Güz

4

Anayasa Hukuku Genel Esaslar

1. Sınıf Güz

4

Medeni Hukuka Giriş

1. Sınıf Güz

5

Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku

1. Sınıf Güz

5

Hukuk Tarihi I (Roma ve Batı Hukuku)

1. Sınıf Güz

4

Genel Hukuk Tarihi

1. Sınıf Güz

4

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

1. Sınıf Güz

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

1. Sınıf Güz

2

Seçimlik Ders 1

1. Sınıf Güz

3

Roma Hukuku I

1. Sınıf Güz

3

Türk Dili I

1. Sınıf Güz

2

Türk Dili I

1. Sınıf Güz

2

Yabancı Dil I

1. Sınıf Güz

3

Yabancı Dil I

1. Sınıf Güz

3

Seçimlik Ders 2

1. Sınıf Güz

3

Seçmeli Alan Dersi

1. Sınıf Güz

4

Hukuk Metodolojisi

1. Sınıf Bahar

3

Hukuk Metodolojisi

1. Sınıf Bahar

2

Anayasa Hukuku II (Türk Anayasa Hukuku)

1. Sınıf Bahar

5

Türk Anayasa Hukuku

1. Sınıf Bahar

5

Medeni Hukuk II (Aile Hukuku)

1. Sınıf Bahar

5

Aile Hukuku

1. Sınıf Bahar

5

Hukuk Tarihi II (Türk Hukuk Tarihi)

1. Sınıf Bahar

4

Türk Hukuk Tarihi

1. Sınıf Bahar

4

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

1. Sınıf Bahar

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

1. Sınıf Bahar

2

Seçimlik Ders 3

1. Sınıf Bahar

3

Roma Hukuku II

1. Sınıf Bahar

3

Türk Dili II

1. Sınıf Bahar

2

Türk Dili II

1. Sınıf Bahar

2

Yabancı Dil II

1. Sınıf Bahar

3

Yabancı Dil II

1. Sınıf Bahar

3

Seçimlik Ders 4

1. Sınıf Bahar

3

Seçmeli Alan Dersi

1. Sınıf Bahar

4

Borçlar Hukukuna Giriş

2. Sınıf Güz

5

Borçlar Genel Hukuku I

2. Sınıf Güz

5

Ceza Hukukuna Giriş

2. Sınıf Güz

5

Ceza Genel Hukuku I

2. Sınıf Güz

4

İdare Hukukuna Giriş

2. Sınıf Güz

5

İdare Hukuku I

2. Sınıf Güz

4

İdare Hukukuna Giriş

2. Sınıf Güz

 

İdare Hukuku II

2. Sınıf Bahar

5

Milletlerarası Hukuk

2. Sınıf Güz

5

Milletlerarası Hukuk

2. Sınıf Güz

5

Seçimlik Alan Dışı Ders I

2. Sınıf Güz

2

Seçimlik Alan Dışı Ders I

2. Sınıf Güz

2

Seçimlik Dil Dersi I

2. Sınıf Güz

3

Seçimlik Uygulama Dersi

4.Sınıf Bahar

6

Seçimlik Alan Dersi I

2. Sınıf Güz

5

Seçimlik Alan Dersi

2. Sınıf Güz

5

Mali Hukuk (Kamu Maliyesi)

2. Sınıf Bahar

5

Kamu Maliyesi

2. Sınıf Güz

5

Borçlar Hukuku II

2. Sınıf Bahar

5

Borçlar Genel Hukuku II

2. Sınıf Bahar

5

Yargı Teorisi I (İdari Yargılama Usülü)

2. Sınıf Bahar

5

İdari Yargı

3. Sınıf Bahar

4

Ceza Hukuku II

2. Sınıf Bahar

5

Ceza Genel Hukuku II

2. Sınıf Bahar

4

Seçimlik Dil Dersi II

2. Sınıf Bahar

3

Seçimlik Uygulama Dersi

4.Sınıf Bahar

 

Seçmeli Alan Dersi II

2. Sınıf Bahar

5

Seçmeli Alan Dersi

2. Sınıf Bahar

5

Seçimlik Alan Dışı Ders II

2. Sınıf Bahar

2

Seçimlik Alan Dışı Ders II

2. Sınıf Bahar

2

Borçlar Özel Hukuku

3. Sınıf Güz

6

Borçlar Özel Hukuku

3. Sınıf Güz

6

Ceza Özel Hukuku

3. Sınıf Güz

6

Ceza Özel Hukuku

3. Sınıf Güz

6

Yargı Teorisi II (Özel Hukuk Yargılaması I)

3. Sınıf Güz

5

Medeni Usul Hukuku I

3. Sınıf Güz

4

Hukuk Sosyolojisi

3. Sınıf Güz

3

Hukuk Sosyolojisi

3. Sınıf Güz

2

Seçmlik Alan Dışı Ders III

3.Sınıf Güz

3

Eşdeğer Ders Yok Sayılmadı

   

Seçimlik Dil Dersi III

3.Sınıf Güz

3

Seçmeli Alan Dersi

4.Sınıf Bahar

4

Seçimlik Alan Dersi III

3. Sınıf Güz

4

Seçmeli Alan Dersi

3. Sınıf Güz

4

Ticaret Hukukuna Giriş

3. Sınıf Bahar

5

Ticari İşletme Hukuku

3. Sınıf Güz

4

Eşya Hukuku

3. Sınıf Bahar

5

Eşya Hukuku I

3. Sınıf Güz

4

Eşya Hukuku

3. Sınıf Bahar

 

Eşya Hukuku II

3. Sınıf Bahar

4

Yargı Teorisi III (Özel Hukuk Yargılaması II)

3. Sınıf Bahar

5

Medeni Usul Hukuku II

3. Sınıf Bahar

4

Vergi Hukuku

3. Sınıf Bahar

5

Genel Vergi Hukuku

2. Sınıf Bahar

5

Hukuk Felsefesi

3. Sınıf Bahar

4

Hukuk Felsefesi

2.Sınıf Bahar

4

Seçimlik Uzmanlık Dersi I

3. Sınıf Bahar

3

Seçmeli Alan Dersi

3. Sınıf Bahar

5

     

Şirketler Hukuku

3. Sınıf Bahar

4

     

Miras Hukuku

3. Sınıf Bahar

4

Seçimlik Dil Dersi IV

3. Sınıf Bahar

3

Seçmeli Alan Dersi

3. Sınıf Bahar

5

           
     

Kıymetli Evrak Hukuku

4. Sınıf Güz

4

     

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I

4. Sınıf Güz

4

     

Milletlerarası Özel Hukuk I

4. Sınıf Güz

4

     

Ceza Muhakemesi Hukuku I

4. Sınıf Güz

4

     

İcra ve İflas Hukuku I

4. Sınıf Güz

4

     

Seçmeli Alan Dersi

4.Sınıf Güz

5

     

Seçmeli Alan Dersi

4.Sınıf Güz

5

           
     

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II

4.Sınıf Bahar

4

     

Ceza Muhakemesi Hukuku II

4.Sınıf Bahar

4

     

Milletlerarası Özel Hukuk II

4.Sınıf Bahar

4

     

İcra ve İflas Hukuku II

4.Sınıf Bahar

4

     

Seçmeli Alan Dersi

4.Sınıf Bahar

4

           
     

TOPLAM AKTS

 

240

 

Akademisyen Hızlı Erişim

Öğrenci Hızlı Erişim