Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1.  Bu yıl ilk defa mı öğrenci alıyorsunuz?

 Fakültemiz lisans eğitimine ilk defa 2014-2015 öğretim yılı itibarıyla başlamıştır.

Soru 2. Fakültenizin bu yılki kontenjanı nedir?

              Fakültemize bu yıl 100 öğrenci alınacaktır.

Soru 3.  Taban puanınız nedir?

2014 ve 2015 yılında gerçekleştirilen LYS sonucunda Fakültemize ait taban ve tavan puanlar şu şekilde oluşmuştur.

                                                         Puan Türü           En Küçük Puan             En Büyük Puan
          AKÜ Hukuk Fakültesi   (2014)       TM-2                398,96232                        431,95415 

          AKÜ Hukuk Fakültesi    (2015)       TM-3                396,97007                        414,39622

Soru 4.  Fakültenize yatay geçiş yapabilir miyim?

               Fakültemize, Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar   Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde, başarı notu esasına göre 2. sınıf düzeyinde, aynı yönetmeliğin Ek-1 Maddesi çerçevesinde ise LYS puan türü esasına göre 1. ve 2. sınıf düzeyinde yatay geçiş başvurusunda bulunulabilecektir.

Soru 5. Fakülteniz de çift anadal yapabilir miyim?

                Başka bölüm öğrencisi iseniz hukuk fakültesinde çift (ikinci) “anadal” eğitimi yapamazsınız. Yandal eğitimi alabilirsiniz. Hukuk Fakültesi öğrencisi iseniz, diğer pek çok bölümde hem “yandal” hem de “anadal” eğitimi yapma imkanınız vardır. 

Soru 6.  Devam zorunluluğunuz var mıdır?

                Ülkemizdeki bütün Üniversite, Fakülte ve bölümlerde derse devam yasal bir zorunluluktur. Bununla birlikte, öğrenci sayısı fazla olan bölümlerde (ağırlıkla hukuk fakülteleri) devam eden öğrencilerin tespitindeki uygulama zorluğu ve dersliklerin, dersi alan tüm öğrencilerin aynı anda ders dinlemesine izin verecek kapasitede olmaması gibi sebeplerle, devam zorunluluğu yoktur biçiminde yanlış bir kanaatin oluşumuna yol açmıştır. Fakültemizde, kontenjan az, derslik kapasitesi yeterli ve yüz yüze eğitimin yararına inanan bir eğitimci kadrosu mevcut olduğu için, öğrencilerin derse devamı önemsenmektedir.

Soru 7.   “Erasmus” programından yararlanabilir miyim? Nasıl? 
                
                Erasmus Programına başvuru için; 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmak,
  • Üniversitedeki 1. sınıfın 1. yarıyılını tamamlamış olmak
  • Lisans öğrencileri için 2,20/4,00 ağırlıklı not ortalamasına, yüksek lisans öğrencileri için 2,50/4,00 ağırlıklı not ortalamasın sahip olma 

şartları aranmaktadır.  

Soru 8. “Farabi” programından yararlanabilir miyim? Nasıl? imkanları ve şartları nelerdir? 
                
                Farabi Programına başvuru için; 

  • öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması, 
  • ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4.0 olması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4.0 olması gerekmektedir. 

Soru 9.  Fakültenizin eğitim dili nedir? Yabancı dil hazırlık sınıfınız var mıdır? 

                Fakültemizin eğitim dili Türkçe’dir. Bir yabancı dil hazırlık sınıfı okuma
zorunluluğu yoktur.  Ancak öğretiminiz süresince zorunlu ve seçimlik olarak alabileceğiniz, “yabancı dil” ve “mesleki yabancı dil” derslerimiz bulunmaktadır. Yine seçimlik olarak yabancı dilde alabileceğiniz derslerimiz de olacaktır.
 

Soru 10. Eğitimci kadronuz yeterli mi?
                

                Akademik kadromuzun güncel bilgilerine Fakültemiz web sayfasından ulaşabilirsiniz. Kadromuzda henüz öğretim üyesi bulunmayan branşlarda, ders vermek üzere Türkiye’nin en iyi öğretim üyeleri görevlendirilecektir. 


Soru 11. Fakülteniz öğrencileri için şehrinizdeki yurt imkânları nedir?

                Kampüs alanı içerisinde ve çevresinde, Fakültemize 5-20 dakika yürüme mesafesinde, şehir merkezinde ise toplu taşıma ile 15-20 dakikalık mesafede çok sayıda kız ve erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Fakültemizin de içinde bulunduğu Kampüste yer almaktadır. Yine özel yurtlar içerinde en geniş kapasiteye sahip olan Üniyurt da kampus alanı içerisinde bulunmaktadır. Maddi durumu iyi olmayan sınırlı sayıda öğrenciye ücretsiz barınma imkanı mevcuttur. Ayrıca Kampüs civarındaki ve Merkezdeki diğer yurtlara ilişkin bilgi ve iletişim adreslerine toplu olarak linki aşağıda verilen Üniversite web sayfasından ulaşabilirsiniz…

http://www.aku.edu.tr/anasayfa/yurtlar.aspx

Akademisyen Hızlı Erişim

Öğrenci Hızlı Erişim