Dekan

    PROF. DR. HASAN HÜSEYİN BAYRAKLI

     

 

Sevgili Öğrencilerimiz,

Hepinize Merhaba,

Hukuk Fakülteleri  üniversitelerin en güzide fakülteleridir. Zira toplumsal hayatın ortaya çıkması ile birlikte var olan bir olgudur hukuk. Bizler Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak siz değerli öğrencilerimize salt pozitif hukuk eğitimi değil, aynı zamanda hukukun toplumdan ve onun değerlerinden ayrı bir anlam ifade edemeyeceğinin de bilincinde olarak geniş kapsamlı bir genel kültür ve sosyal bilimler eğitimi de vaat etmekteyiz. Bunun yanı sıra mesleki yabancı dil dersleri ile yabancı dil bilginizi ilerletmenize olanak tanımaktayız. Ayrıca fakültemizde  sosyal etkinlikler de oldukça fazla sayıdadır. Müfredatımızı incelediğinizde diğer hukuk fakültelerinden oldukça farklı olduğunu geleneksel hukuk derslerinin yanı sıra diğer alanların da es geçilmediğini rahatlıkla göreceksiniz.

Fakültemizin bir diğer özelliği de öğrenci mevcudunun az olması ve bu sayede daha kaliteli eğitim ve birebir hoca öğrenci ilişkisi odaklı bir fakülte olmasıdır. Fakültemiz öğrencileri deyim yerindeyse devlet üniversitesinin tüm imkanlarına sahip olan ve özel üniversitelerin eğitim anlayışına tabi ve bu anlamda  diğer hukuk fakülteleri içerisinde ayrıcalıklı bir konuma sahip durumdadır.

Fakültemiz bünyesinde bir adet duruşma salonu, kitaplık ve okuma salonu bulunmaktadır.  Modern imkanlarla donatılmış Merkez Kütüphane’de  fakültenin kuruluşundan bu yana zengin bir hukuk literatürü oluşturulmuştur. Öğrencilerin çalışma ortamı bu anlamda çok iyi durumdadır.

Fakültemiz öğretim elemanları sizleri birer meslekdaş olarak görmektedir. Hepimiz geleceğin hukku insanları yetiştirdiğimizin bilincindeyiz, sizleri seviyoruz.

 

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bayraklı

Dekan

Akademisyen Hızlı Erişim

Öğrenci Hızlı Erişim