Seminer Afişine Ulaşmak İçin Tıklayınız

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Hukuk Fakültesi Lisansüstü Seminerleri IV” konulu program, 18 Şubat 2013 tarihinde ANS Kampusü 7. Eğitim Binası Hukuk Fakültesi Seminer Salonunda gerçekleştirildi.

Seminer programının açılış konuşmasını yapan AKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şafak Balı, AKÜ Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına yönelik düzenlenen lisansüstü seminerlerinin dördüncüsünün gerçekleştirildiğini ve bugüne kadar yapılan seminerlerden olumlu sonuçlar alındığını söyledi. Prof. Dr. Ali Şafak Balı, Mart ayında seminer yapılmayacağını ve seminerlere 1 aylık ara verileceğini daha sonraki aylarda seminerlere devam edileceğini ifade etti. Seminere AKÜ Hukuk Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.

İki oturum halinde gerçekleştirilen seminerlerin ilk oturumu, AKÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim elemanı Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri Gülerci başkanlığında gerçekleştirildi. Bu kapsamda AKÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri Gülerci “Karşılıksız Çek”, AKÜ Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. Özlem Keskin “İş Hukukunda İşçilerin Kişilik Haklarına Yönelik İhlaller”, AKÜ Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. Alp Emre Varol “Barter Sözleşmesi” ve AKÜ Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. Şafak Orhan “Milletlerarası Usul Hukukunda Teminat Gösterme Yükümlülüğü” konularında seminer verdiler.

İlk oturumda Yrd. Doç. Dr. Gülerci, konuşmasının başında çekin tarihi gelişimine değinerek, çek sisteminin bugünkü anlamı ile ilk olarak İngiltere’de ortaya çıktığını ifade etti. Türkiye’de miladını doldurmuş bir sistem olan çekin ödenek sistemleri arasından kademeli olarak çıkartılması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Gülerci, “Gerekli altyapıyı ve komisyonlarımızı kurarak, 2018 yılından sonra çeksiz bir ödenek sistemi için çalışmalarımızı başlatmalıyız. Çek günümüzün teknolojisi karşısında geri kalmıştır. Çekin görevini yerine getiren başka ödeme araçları var. Mesela kredi kartları, banka kartları var. Bana göre artık miladını doldurmuş olan çekin tarihe karışması lazımdır. Böylelikle karşılıksız çek olayı kökünden çözüme ulaşacaktır” diye konuştu.

Arş. Gör. Keskin, işçilerin kişilik haklarının işveren tarafından korunması gerektiğini aktararak, “İş ilişkisi denildiği zaman öncelikli olarak kişinin iş görme borcu ve işverenin de bunun karşılığında işçiye ücret ödeme borcu akla gelmektedir. Fakat bir iş ilişkisinde taraflara yüklenen edimler bununla kısıtlanmamaktadır. İşçinin itaat etme borcu, sadakat borcu, işini yerine getirme borcu, rekabet etmeme borcu, işçinin de eşit davranma borcu, işçiyi gözetme borcu gibi borçları vardır. Bunlar aynı zamanda işçinin insan yaraşır bir şekilde çalışma borçlarıdır” dedi.

Arş. Gör. Varol da, barter sisteminin ilk ticari ilişkilerde mal ve hizmetlerin yine mal ve hizmetlerle değişimi şeklinde ortaya çıktığını belirtti. Paranın bulunması ile birlikte bu sistemin geri plana düştüğünü ifade eden Arş. Gör. Varol, “Barter sözlük anlamı ile takas, trampa anlamına gelmektedir. Uygulama anlamı ile ise stokta bulunan artık malların ihtiyaç duyulan mal ve sistemler ile organizasyon sistemi aracılığı ile değiştirilme işlemini ifade eder. Barter sistemi denildiğinde ise bu işlemin gerçekleşmesi için ilişki içerisine girmiş üyeler ile organizasyon şirketi arasında oluşan üçlü yapı ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

İlk oturum, Arş. Gör. Şafak Orhan’ın “Milletlerarası Usul Hukukunda Teminat Gösterme Yükümlülüğü” konusunda yaptığı sunum ile sona erdi. Oturum sonunda AKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karakaş tarafından konuşmacılara Katılım Belgesi takdim edildi.

Seminerin son oturumu ise AKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karakaş başkanlığında gerçekleştirildi. Son oturumda AKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karakaş, “Türkiye’de Toplumsal Değişme Olarak Din”, AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Şenol Gündoğdu, “Türkiye’de İslamcılığın Doğuşu” ve AKÜ Hukuk Fakültesi öğretim elemanı Arş. Grv. Rabia Beyza Candan da “Modern Devlet-Din ilişkisi ve Türkiye Pratiği” başlıklı konularda sunum yaptılar. Seminer katılımcıların konuşmacılara sorduğu sorular ile sona erdi. Seminer sonunda AKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şafak Balı tarafından konuşmacılara birer Katılım Belgesi takdim edildi.

3_3b 4_1b 4_2b 4_4b 4_5b

05 Mayıs 2016, Perşembe 355 kez görüntülendi