Hukuk ne köhnemiş, yozlaşmış normların bir yansıması, ne de farazi ve soyut, ideal bir toplum düzeni varsayımının dayatmasıdır. Hukuk asla bizlere anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik adı altında sunulan yazılı kurallar toplamından ibaret değildir. O toplumun korunmaya muhtaç değerleridir: Adalettir, söze sadakattir, güvendir, inançtır, dostluk ve samimiyettir. Kurallar, bu yüce değerler üzerinde yükselen bir medeniyet inşa edebilmeye aracılık edebildiğinde hukuktur, yoksa medenileştirmek adına insanlara başka kültürlerin değerlerini dayatmanın aracı haline geldiğinde değil. Hukuk toplumsal çatışmaları uzlaştırdığında hukuktur, çatışmanın tarafı olduğunda değil. Ne kadar az hissedilirse o kadar hukuktur, çepeçevre kuşatıp, çaresiz bıraktığında değil…

Video Galeri                                                Fotoğraf Galeri

 videogaleri                                   photogallery

06 Ocak 2016, Çarşamba 7225 kez görüntülendi