2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİ

 

    2014 yılında ilk kez lisans öğrencisi alan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hukuk Fakültesi’nin 2014-2015 akademik yılı açılış dersi verilmesi nedeniyle fakülte binası duruşma salonunda 15 Eylül 2014 tarihinde bir tören düzenlendi.

   Törenin açılış konuşmasını yapan AKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şafak Balı, fakültenin fiziksel imkanları açısından devlet üniversitelerinin hukuk fakültelerinin tamamından çok daha iyi şartlara sahip olduğunu belirterek, AKÜ Hukuk Fakültesi için önemli olanın sahip olunan nicel üstünlükten daha çok nitel başarılar üretmek olduğunu söyledi. Balı, “Bugüne gelindiğinde mevcut fiziksel imkanlarımız açısından devlet üniversitelerinin hukuk fakültelerinin tamamından çok daha iyi şartlara sahip olduğumuzu, pek çok vakıf üniversitesi ile de yarışabilir durumda olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Bizim için önemli olan bu nicel üstünlükten, nitel başarılar üretmeyi başarabilmek olacaktır” dedi. AKÜ Hukuk Fakültesi olarak kurulduğu ilk günden bugüne bir hukuk okulu olmaktan ziyade bir hukuk ekolü kurmayı kendilerine şiar edindiklerini ifade eden Balı, “Gerek akademik kadromuzun oluşumu ve gelişmesinde gerek öğrencilerimizin eğitim ve öğretiminde gerekse bilimsel etkinlik ve yayınlarımızı sürdürürken bu hedef doğrultusunda çalışacağız” diye konuştu. 

    

    "Geç gelen hukuk, hukuk değildir."

 

  AKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şafak Balı’nın ardından söz alan Kocabıyık Vakfı Eğitim Temsilcisi Prof. Dr. Abdürrahim Korukçu ise işadamı merhum Asım Kocabıyık’ın eğitime ve özellikle de hukuk fakültelerine çok büyük önem verdiğini anlattı. Kocabıyık’ın AKÜ Hukuk Fakültesi dışında Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kuruluşuna büyük katkılar sunduğunu ifade eden Korukçu, “Türkiye’de bildiğim kadarıyla bir iş adamının kendi varlıklarından yaptığı iki hukuk fakültesi yok” diye konuştu. Korukçu, Kocabıyık’ın hukuk fakültelerine neden büyük önem verdiğini de açıklayarak şöyle konuştu: “Asım Kocabıyık’ın hukuk fakültelerine bu kadar önem vermesinin nedeni Kocabıyık zamanında bir takım hukuksal sıkıntılar yaşamış ve bununla ilgili olarak ‘geç gelen hukuk, hukuk değildir’ demiştir. O nedenle Kocabıyık hukuk fakültelerine inanılmaz derecede önem veriyordu. Bundan yıllar önce Bursa Uludağ Üniversitesi kendisine hukuk fakültemizi yapar mısınız diye teklif ettiklerinde canı gönülden üstlenerek fakülteyi yaptırmıştır. 1975 yılında açılan ve 50 bin kadar öğrencisi olan Uludağ Üniversitesi’nin en görkemli binası Kocabıyık’ın yaptığı hukuk fakültesidir.

 

    ”Herkes için adalet, adalet için avukat"

 

  Daha sonra söz alan Afyonkarahisar Barosu Başkanı Turgay Şahin ise kendisinin de Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin açıldığı ilk yıl öğrencisi olduğunu belirterek hukuk fakültelerinde ilk yıl öğrenci olmanın sanılanın aksine bir dezavantaj olmadığını ifade etti. Şahin, “Ben de Selçuk Hukuk Fakültesi’nin ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarındanım. Yeni açılan bir hukuk fakültesi o skalastizmin baskısından uzak, yeniliğe ve değişime açık gerçekten zihni berrak hukukçuların yetişmesi için en elverişli ortam en elverişli okuldur” dedi. Hukuk fakültelerinin bugüne kadar hep teknik okulları gibi algılandığını dile getiren Şahin, “Hep klinik branşlar dediğimiz mezun olduğunda uygulamada işe yarayacak dersler ve bölümler ön plana çıktı. Hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi dersleri hukuk fakültesi öğrencilerinin eksenini oluşturan, istikamet veren, hukukçu duruşunu sağlayan en önemli derslerdir” ifadelerini kullandı.

 

     AKÜ Hukuk Fakültesi’nin akademik kadrosu genişliyor

 

     AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ise konuşmasında AKÜ Hukuk Fakültesi Bakanlar Kurulu’nun, 21 Haziran 2010 tarihli Kararı ile kurulduğunu ve Ağustos 2011’de ise YÖK Başkanlığı’nın verdiği karar ile bölüm ve anabilim dallarının açıldığını söyledi. Fakültenin resmi olarak kuruluşundan başlayarak, fiziksel altyapı çalışmalarının hızlı biçimde yürütüldüğünü ifade eden Solak, şunları kaydetti:“Ahmet Necdet Sezer Kampus alanı içerisinde yapımına başlanan şu an içinde bulunduğumuz Hukuk Fakültesi binası Borusan Kocabıyık vakfının maddi desteği ile 2011 yılı sonlarında bitirilmiş, 2012 Mayıs ayı itibarıyla tefrişatı ve kısmen çevre düzenlemesi tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir. Kendi binasında faaliyete başlamasıyla birlikte fakültemizin idari ve akademik yapılanması çalışmalarına hız verilmiştir. Bu amaçla çok kısa süre içerisinde, farklı anabilim dalları ve unvan derecelerinden öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin atamaları yapılmıştır. Hâlihazırda kadrolu olarak, ikisi profesör üçü yardımcı doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi; ülkemizin en iyi üniversitelerinde lisansüstü çalışmalarını sürdürmekte olan toplam 21 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Yeni bir doçent öğretim üyesi adayının atanması ile ilgili olarak da ilan süreci başlatılmıştır.”

 

      Hukuk eğitimi almanın avantajı çok

 

    Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Eray da hukuk fakültesinde öğrenci olmanın pek çok avantajı olduğunu söyledi. Hukuk fakültesi öğrencilerine seslenen Eray şunları söyledi:“Hukuku seçen öğrenciler olarak kesinlikle doğruyu yaptınız. Bir fakülte düşünün hakim savcı oluyorsunuz, avukat oluyorsunuz, noter oluyorsunuz. Sağlık ve mühendislik dışında pek çok fakülte mezununun girdiği sınavların tümüne hukuk mezunları da girebiliyor. Bir ildeki mülki amir olan vali olabiliyorsunuz, belediye başkanı olabiliyorsunuz kısaca her şey olabiliyorsunuz. Onun için ben hukuk fakültesi tarafını tutuyorum. Hukuk fakültesi öğrencileri hukukun iyi işlemesi için uğraşmalıdırlar. Dürüst ve adil olmalıdırlar. Taraf tutmamalısınız. Bağımsız olmalısınız. Avukatlık ya da hakim savcılık hangisini yaparsanız yapın bu ilkelere önem vermelisiniz. Vermelisiniz ki vicdanınız rahat olsun ve evinize gittiğinizde içiniz rahat olsun.”

   Son olarak söz alan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Adem Uslu da AKÜ’nün Afyonkarahisar’ın sosyal, ekonomik, kültürel yönden gelişmesine katkı veren ve kente seviye atlatan bir değer olduğunu söyledi. Uslu, “Bu değer, her yıl, her geçen gün açılan yeni fakültelerle, yeni yüksek okullarla, enstitülerle, kadroya katılan yeni akademisyenlerle, ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından gelen yeni öğrencilerimizle artıyor. Birçok öğrencimiz de Türk Dünyasından geliyor. Hakikaten Türkiye’ye ve Türk dünyasına da hizmet veren Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin de ilk öğrencisini bu yıl almasıyla birlikte kendi sahip olduğu kaliteye, artı değerler ilave etmiştir” ifadelerini kullandı. Konuşmasında AKÜ Hukuk Fakültesinin ilk öğrencilerine de seslenen Uslu, şunları söyledi: “Öğrencilerimize bir hatırlatma yapmak isterim. Sevgili öğrenciler, artık hukuk birinci sınıf öğrencisisiniz. Yarın, gerek kürsünün gerisinde, gerek kürsünün önünde çok büyük bir çoğunluğunuz, adaletin tecelli etmesi için emek sarf edeceksiniz. Bu, adaletin tecellisi sürecinde pozisyonunun hangi noktada olursa olsun gayret sarf ederken kanuni kuralların uygulanmasından ziyade, hukuk ilkelerini hayata geçirmek şiarınız olsun. Evrensel hukuk ilkelerini benimseyen ve özümseyen gençlerin yetişeceğine olan inancım tam ve sizlerin de bu ilkeleri benimseyerek yetişmeniz noktasında tavsiyesinde bulunacağım.”

 

     İlk dersi AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Karakaş verdi

 

  Açılış konuşmalarının ardından AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karakaş tarafından “sosyal bilimlerde yeni yönelimler” konulu açılış dersi verildi. Karakaş açılış dersinde insanoğlunun var olduğu günden itibaren iki şeyi merak ettiğini belirterek, bunlardan birinin çevresi diğerinin ise kendisi olduğunu söyledi. Karakaş, “Çevresi üzerine olan merakı doğa bilimleri dediğimiz çerçeveyi ve bakış açısını ortaya çıkarmıştır. Kendisine olan merakı ise, sosyal bilimleri, diğer ifadesiyle beşeri bilimlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır” dedi. Karakaş şöyle konuştu:“Bu sürece baktığımız zaman, insanoğlunun var olduğu günden bu güne gelinceye kadar bu sürecin şekillenme biçimine baktığımız zaman dönemsel koşulların tarihsel konjonktürü içerisinde bu meselelere yani çevreye ve kendisine bakış açısının değişik kavramsallaştırmalar üzerinden ya da değişik bakış açıları üzerinden ele aldığını görüyoruz. Sihir adı altında, büyü adı altında, din kavramsallaştırmasıyla, felsefe kavramsallaştırmasıyla, bazen ahlak kavramsallaştırmasıyla, nitekim bilim kavramsallaştırmasıyla 18. yüzyıldan itibaren insanın ve çevrenin insan tarafından merakı bilim perspektifi çerçevesinde şekillenmiştir. Doğa bilimleri çevreyle mücadelenin, çevreyi tanımanın ve anlamanın neticesinde ortaya çıkan bir bakış açısı, sosyal bilimler ise insanın kendisine, içinde yaşadığı toplumsal ortama, şartlara ve bağlama dönük merakının bir sonucu olarak ortaya çıktığını ifade etmiştim. Bu bağlamda bilim perspektifinde, 18. yüzyıldan itibaren başlayan bu yaklaşımın macerasına baktığımız zaman o günden bugüne bir takım evreler geçirdiğini görüyoruz.” 

 

    Açılış dersinin ardından tören AKÜ Hukuk Fakültesi tanıtım filminin izlenmesi ve kokteyl ile sona erdi. Törene AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Adem Uslu, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Eray, Afyonkarahisar Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Başkanı Hüseyin Bilgin, AKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Ali Şafak Balı, Asım Kocabıyık Eğitim ve Kültür Vakfı Eğitim Koordinatörü Abdurrahim Korukçu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

   İlk gün etkinliklerine, fakülte gezisinin ardından Kocatepe Anıtının ziyaret edilmesi ile devam edildi. Afyonkarahisar’da bulunan tarihi ve turistik yerlerin ziyaretiyle ilk gün etkinlikleri son buldu.

fakülte açılış 1 fakülte açılış 2 fakülte açılış 3 fakülte açılış 4 fakülte açılış 5

fakülte açılış 6 fakülte açılış 7 fakülte açılış 8 fakülte açılış 9 fakülte açılış 10

fakülte açılış 11 fakülte açılış 12 fakülte açılış 13 fakülte açılış 14 fakülte açılış 15

fakülte açılış 16

03 Ocak 2016, Pazar 2956 kez görüntülendi