AKÜ HUKUK FAKÜLTESİ PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 Hukuka Giriş 2 0 2 3
2 Anayasa Hukuku Genel Esaslar 3 0 3 4
3 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku 3 0 3 5
4 Genel Hukuk Tarihi 3 0 3 4
5 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
6 Türk Dili I 2 0 2 2
7 Yabancı Dil I 3 0 3 3
8 Roma Hukuku I 3 0 3 3
9 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 4
TOPLAM 24 0 24 30
Seçilecek Ders
1 İktisada Giriş I 3 0 3 4
2 Girişimcilik ve Yenilikçilik 3 0 3 4
3 Uygarlık Tarihi 3 0 3 4
4 Hukuk İngilizcesi – I 3 0 3 4
BİRİNCİ YIL
İKİNCİ YARIYIL
1 Hukuk Metodolojisi 2 0 2 2
2 Türk Anayasa Hukuku 3 0 3 5
3 Aile Hukuku 3 0 3 5
4 Türk Hukuk Tarihi 3 0 3 4
5 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2
6 Türk Dili II 2 0 2 2
7 Yabancı Dil II 3 0 3 3
8 Roma Hukuku II 3 0 3 3
9 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 4
TOPLAM 24 0 24 30
Seçilecek Ders
1 İktisada Giriş II 3 0 3 4
2 Türk Siyasal Hayatı 3 0 3 4
3 Yargı Örgütü 3 0 3 4
4 Hukuk İngilizcesi – II 3 0 3 4
İKİNCİ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 Borçlar Genel Hukuku I 3 0 3 5
2 Ceza Genel Hukuku I 3 0 3 4
3 İdare Hukuku I 3 0 3 4
4 Milletlerarası Hukuk 3 0 3 5
5 Kamu Maliyesi 3 0 3 5
6 Seçimlik Alan Dışı Ders I 2 0 2 2
7 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 5
TOPLAM 20 0 20 30
Seçilecek Dersler (Seçimlik Alan Dışı Ders)
Üniversite havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir. 2 0 2 2
Seçilecek Ders
1 Anayasa Yargısı 3 0 3 5
2 İslam Hukuku 3 0 3 5
3 Genel Devlet Teorisi 3 0 3 5
4 Hukuk Teorisi ve Hukuk Sistemleri 3 0 3 5
5 Karşılaştırmalı Hukuk 3 0 3 5
İKİNCİ YIL
İKİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 Borçlar Genel Hukuku II 3 0 3 5
2 Ceza Genel Hukuku II 3 0 3 4
3 İdare Hukuku II 3 0 3 5
4 Genel Vergi Hukuku 3 0 3 5
5 Hukuk Felsefesi 3 0 3 5
6 Seçimlik Alan Dışı Ders II 2 0 2 2
7 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 4
TOPLAM 20 0 20 30
Seçilecek Dersler (Seçimlik Alan Dışı Ders)
Üniversite havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir. 2 0 2 2
Seçilecek Ders
1 Bütçe Hukuku 3 0 3 4
2 İnsan Hakları Hukuku 3 0 3 4
3 Uluslararası Örgütler Hukuku 3 0 3 4
4 Karşılaştırmalı Özel Hukuk 3 0 3 4
5 Kriminoloji 3 0 3 4
ÜÇÜNCÜ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 Borçlar Özel Hukuku 3 1 4 6
2 Ceza Özel Hukuku 3 1 4 6
3 Medeni Usul Hukuku I 3 0 3 4
4 Hukuk Sosyolojisi 2 0 2 2
5 Eşya Hukuku I 3 0 3 4
6 Ticari İşletme Hukuku 3 0 3 4
7 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 4
TOPLAM 20 2 22 30
Seçilecek Ders
1 Türk Vergi Sistemi 3 0 3 4
2 İmar ve Çevre Hukuku 3 0 3 4
3 Adalet Psikolojisi 3 0 3 4
4 Amerikan Hukukuna Giriş 3 0 3 4
5 Alman Hukukuna Giriş 3 0 3 4
ÜÇÜNCÜ YIL
İKİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 Eşya Hukuku II 3 0 3 4
2 Şirketler Hukuku 3 0 3 4
3 Medeni Usul Hukuku II 3 0 3 4
4 Miras Hukuku 3 0 3 4
5 İdari Yargı 2 1 3 4
6 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 5
7 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 5
TOPLAM 20 1 21 30
Seçilecek Alan Dersleri (2 Adet)
1 Vergi Yargılama Hukuku 3 0 3 5
2 Sağlık Hukuku 3 0 3 5
3 Tüketici Hukuku 3 0 3 5
4 Turizm Hukuku 3 0 3 5
5 Ticari Ceza Hukuku 3 0 3 5
6 Karşılaştırmalı Şirketler Hukuku 3 0 3 5
7 Karşılaştırmalı Ceza Hukuku 3 0 3 5
DÖRDÜNCÜ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 4
2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I 3 0 3 4
3 Milletlerarası Özel Hukuk I 3 0 3 4
4 Ceza Muhakemesi Hukuku I 2 1 3 4
5 İcra ve İflas Hukuku I 3 0 3 4
6 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 5
7 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 5
TOPLAM 20 1 21 30
Seçilecek Alan Dersleri (İki Adet)
1 Sigorta Hukuku 3 0 3 5
2 Maden Hukuku 3 0 3 5
3 Yeni Sözleşme Türleri 3 0 3 5
4 Banka Hukuku 3 0 3 5
5 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 5
6 Avrupa Birliği Hukuku 3 0 3 5
7 Karşılaştırmalı İdare Hukuku 3 0 3 5
8 Yargı Etiği 3 0 3 5
DÖRDÜNCÜ YIL
İKİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II 3 0 3 4
2 Ceza Muhakemesi Hukuku II 2 1 3 4
3 Milletlerarası Özel Hukuk II 3 0 3 4
4 İcra ve İflas Hukuku II 3 0 3 4
5 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 4
6 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 4
7 Seçmeli Uygulama Dersi 1 2 3 6
TOPLAM 18 3 21 30
Seçilecek Alan Dersleri (2 Adet)
1 Sermaye Piyasası Hukuku 3 0 3 4
2 Taşıma Hukuku 3 0 3 4
3 Milletlerarası Ticaret Hukuku 3 0 3 4
4 Deniz Ticareti Hukuku 3 0 3 4
5 İnfaz Hukuku 3 0 3 4
6 Fikri Mülkiyet Hukuku 3 0 3 4
7 Bilişim ve Teknoloji Hukuku 3 0 3 4
8 Hukuk Deontolojisi 3 0 3 4
Seçilecek Uygulama Dersi  
1 Avukatlık ve Noterlik Hukuku 1 2 3 6
2 Adli Tıp 1 2 3 6
3 Hukuk Dili ve Adli Yazışma 1 2 3 6
4 Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri 1 2 3 6
5 Farazi Dava Yarışması 1 2 3 6
6 Adli Bilişim 1 2 3 6
GENEL TOPLAMLAR
TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 166
TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 7
TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI 40
TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ 60
TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ
TOPLAM AKTS KREDİSİ 240
08 Haziran 2017, Perşembe 48459 kez görüntülendi