Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Müfredatı

AKÜ HUKUK FAKÜLTESİ PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 Hukuka Giriş 2 0 2 3
2 Anayasa Hukuku Genel Esaslar 3 0 3 4
3 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku 3 0 3 5
4 Genel Hukuk Tarihi 3 0 3 4
5 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
6 Türk Dili I 2 0 2 2
7 Yabancı Dil I 3 0 3 3
8 Roma Hukuku I 3 0 3 3
9 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 4
  TOPLAM 24 0 24 30
  Seçilecek Ders
1 İktisada Giriş I 3 0 3 4
2 Girişimcilik ve Yenilikçilik 3 0 3 4
3 Uygarlık Tarihi 3 0 3 4
4 Hukuk İngilizcesi – I 3 0 3 4
BİRİNCİ YIL
İKİNCİ YARIYIL
1 Hukuk Metodolojisi 2 0 2 2
2 Türk Anayasa Hukuku 3 0 3 5
3 Aile Hukuku 3 0 3 5
4 Türk Hukuk Tarihi 3 0 3 4
5 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2
6 Türk Dili II 2 0 2 2
7 Yabancı Dil II 3 0 3 3
8 Roma Hukuku II 3 0 3 3
9 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 4
  TOPLAM 24 0 24 30
  Seçilecek Ders
1 İktisada Giriş II 3 0 3 4
2 Türk Siyasal Hayatı 3 0 3 4
3 Yargı Örgütü 3 0 3 4
4 Hukuk İngilizcesi – II 3 0 3 4
İKİNCİ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 Borçlar Genel Hukuku I 3 0 3 5
2 Ceza Genel Hukuku I 3 0 3 4
3 İdare Hukuku I 3 0 3 4
4 Milletlerarası Hukuk 3 0 3 5
5 Kamu Maliyesi 3 0 3 5
6 Seçimlik Alan Dışı Ders I 2 0 2 2
7 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 5
  TOPLAM 20 0 20 30
Seçilecek Dersler (Seçimlik Alan Dışı Ders)
Üniversite havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir. 2 0 2 2
Seçilecek Ders
1 Anayasa Yargısı 3 0 3 5
2 İslam Hukuku 3 0 3 5
3 Genel Devlet Teorisi 3 0 3 5
4 Hukuk Terisi ve Hukuk Sistemleri 3 0 3 5
5 Karşılaştırmalı Hukuk 3 0 3 5
İKİNCİ YIL
İKİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 Borçlar Genel Hukuku II 3 0 3 5
2 Ceza Genel Hukuku II 3 0 3 4
3 İdare Hukuku II 3 0 3 5
4 Genel Vergi Hukuku 3 0 3 5
5 Hukuk Felsefesi 3 0 3 5
6 Seçimlik Alan Dışı Ders II 2 0 2 2
7 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 4
  TOPLAM 20 0 20 30
Seçilecek Dersler (Seçimlik Alan Dışı Ders)
Üniversite havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir. 2 0 2 2
Seçilecek Ders
1 Bütçe Hukuku 3 0 3 4
2 İnsan Hakları Hukuku 3 0 3 4
3 Uluslararası Örgütler Hukuku 3 0 3 4
4 Karşılaştırmalı Özel Hukuk 3 0 3 4
5 Kriminoloji 3 0 3 4
ÜÇÜNCÜ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 Borçlar Özel Hukuku 3 1 4 6
2 Ceza Özel Hukuku 3 1 4 6
3 Medeni Usul Hukuku I 3 0 3 4
4 Hukuk Sosyolojisi 2 0 2 2
5 Eşya Hukuku I 3 0 3 4
6 Ticari İşletme Hukuku 3 0 3 4
7 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 4
  TOPLAM 20 2 22 30
  Seçilecek Ders
1 Türk Vergi Sistemi 3 0 3 4
2 İmar ve Çevre Hukuku 3 0 3 4
3 Adalet Psikolojisi 3 0 3 4
4 Amerikan Hukukuna Giriş 3 0 3 4
5 Alman Hukukuna Giriş 3 0 3 4
ÜÇÜNCÜ YIL
İKİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 Eşya Hukuku II 3 0 3 4
2 Şirketler Hukuku 3 0 3 4
3 Medeni Usul Hukuku II 3 0 3 4
4 Miras Hukuku 3 0 3 4
5 İdari Yargı 2 1 3 4
6 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 5
7 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 5
  TOPLAM 20 1 21 30
  Seçilecek Alan Dersleri (2 Adet)
1 Vergi Yargılama Hukuku 3 0 3 5
2 Sağlık Hukuku 3 0 3 5
3 Tüketici Hukuku 3 0 3 5
4 Turizm Hukuku 3 0 3 5
5 Ticari Ceza Hukuku 3 0 3 5
6 Karşılaştırmalı Şirketler Hukuku 3 0 3 5
7 Karşılaştırmalı Ceza Hukuku 3 0 3 5
DÖRDÜNCÜ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 4
2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I 3 0 3 4
3 Milletlerarası Özel Hukuk I 3 0 3 4
4 Ceza Muhakemesi Hukuku I 2 1 3 4
5 İcra ve İflas Hukuku I 3 0 3 4
6 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 5
7 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 5
  TOPLAM 20 1 21 30
  Seçilecek Alan Dersleri (İki Adet)
1 Sigorta Hukuku 3 0 3 5
2 Maden Hukuku 3 0 3 5
3 Yeni Sözleşme Türleri 3 0 3 5
4 Banka Hukuku 3 0 3 5
5 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 5
6 Avrupa Birliği Hukuku 3 0 3 5
7 Karşılaştırmalı İdare Hukuku 3 0 3 5
8 Yarğı Etiği 3 0 3 5
DÖRDÜNCÜ YIL
İKİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II 3 0 3 4
2 Ceza Muhakemesi Hukuku II 2 1 3 4
3 Milletlerarası Özel Hukuk II 3 0 3 4
4 İcra ve İflas Hukuku II 3 0 3 4
5 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 4
6 Seçmeli Alan Dersi 3 0 3 4
7 Seçmeli Uygulama Dersi 1 2 3 6
  TOPLAM 18 3 21 30
Seçilecek Alan Dersleri (2 Adet)
1 Sermaye Piyasası Hukuku 3 0 3 4
2 Taşıma Hukuku 3 0 3 4
3 Milletlerarası Ticaret Hukuku 3 0 3 4
4 Deniz Ticareti Hukuku 3 0 3 4
5 İnfaz Hukuku 3 0 3 4
6 Fikri Mülkiyet Hukuku 3 0 3 4
7 Bilim Ve Teknoloji Hukuk 3 0 3 4
8 Hukuk Deontolojisi 3 0 3 4
  Seçilecek Uygulama Dersi  
1 Avukatlık ve Noterlik Hukuku 1 2 3 6
2 Adli Tıp 1 2 3 6
3 Hukuk Dili ve Adli Yazışma 1 2 3 6
4 Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri 1 2 3 6
5 Farazi Dava Yarışması 1 2 3 6
6 Adli Bilişim 1 2 3 6
GENEL TOPLAMLAR  
TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 166  
TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 7  
TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI 40  
TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ 60  
TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ  
TOPLAM AKTS KREDİSİ 240  
08 Haziran 2017, Perşembe 4963 kez görüntülendi

Akademisyen Hızlı Erişim

Öğrenci Hızlı Erişim