MADEN HUKUKU BİLDİRİLER KİTABI YAYIMLANDI.

Sempozyum programına ulaşmak için  tıklayınız.

Sempozyum afişine ulaşmak için tıklayınız.

Üniversitemizde maden hukuku sempozyumu yapıldı.

Ülkemizde madenciliğin teknik, hukuki ve sosyal boyutu son yıllarda kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Yakın zamanda meydana gelen elim maden kazaları madenciliğin hem teknik ve bilimsel açıdan, hem de hukuki bakımdan multidisipliner olarak incelenmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Nitekim 18.2.2015 tarihinde kabul edilen 6592 sayılı kanun ile 3213 sayılı Maden Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır.

Sempozyumun, madencilik alanında uygulamada karşılaşılan sorunlar ile özellikle mahkeme kararlarında somutlaşan hukuki problemleri değerlendirmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla yapılmıştır.

Sempozyum

  • Madenciliğin Temel Sorunları (Bürokratik, Teknik, Çevresel vb.)
  • Madenciliğin Sosyal Boyutu (Eğitim ve Çevre)
  • Madencilik Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler
  • İmtiyaz Sözleşmeleri, İzin ve Ruhsatlar Bakımından Maden Hukuku
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Ceza Hukuku Bakımından Madencilik
  • Özel Hukuk Bakımından Madencilik
  • Maden Ekonomisi ve Finansmanı
  • Madencilik Politikaları ve AB Uyum Sürecinde Madencilik Mevzuatı
  • Maden Kapatma, Atık Yönetimi ve Yeniden Düzenleme- İyileştirme konuları çerçevesinde yapılmıştır

IMG_1737 maden7 (1) maden4 maden3 maden7 (2) maden5 maden2 maden IMG_1737 IMG_1737 IMG_2101 IMG_2080 IMG_2067 IMG_1978 IMG_1962 IMG_1945 IMG_1944 IMG_1894 IMG_1890 IMG_1888 IMG_1878 IMG_1786 IMG_1780 IMG_1772 IMG_1757 IMG_1754 

10 Ocak 2016, Pazar 2134 kez görüntülendi