Sempozyum Afişine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Sempozyum Özet Kitapçığına Ulaşmak İçin Tıklayınız

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hukuk Fakültesi tarafından “II. Türk Özel Hukuku ve Yargılamasındaki Güncel Sorunlar” sempozyumu düzenledi.

AKÜ Hukuk Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyumda konuşan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, AKÜ Hukuk Fakültesinin bilimsel etkinlikleriyle, eğitim-öğretime ilişkin güncel çalışmalarıyla kurulduğu günden bu yana doğru ve kararlı adımlarla ilerlediğini ve gelişimini sürdürdüğünü belirtti. Solak, “Hukuk Fakültemiz, Bakanlar Kurulunun 21 Haziran 2011 tarihli kararıyla kuruldu. Genç bir hukuk fakültesidir. 2011 yılında başlayan bina yılsonu tamamlandı. 2012 yılında da tefrişatını tamamladık. 2014-2015 yılında öğrenci alımına başladık. Ardından 2015-2016 yılında da komşu ilimiz olan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile ortak özel hukuk yüksek lisans programını açtık. Eğitim-öğretim bu programda da devam etmektedir” dedi.

“Hukuk fakültemiz görevlerinin bilincinde”

Hukukun amacının adaletsizliğin ve düzensizliğin egemen olmasını önlemek olduğunu söyleyen Solak, “Bu da ancak hukukun insan hakları eksenine oturtulmasıyla, yargının herkese eşit ve adil davranmasıyla, bağımsız, tarafsız ve tutarlı olmasıyla mümkün olur. Ekonomik, sosyo-kültürel ilişkilerin arttığı 21. yüzyılda bu etkileşiminin getirdiği ciddi değişimler sonucu bireyler arası ya da birey devlet ilişkisinde meydana gelen uyuşmazlıklarda artışlar görülmekte ve gelişen teknoloji mevcut hukuk sisteminin cevapsız bıraktığı soruları beraberinde getirmektedir” diye konuştu. Hukuk fakültelerinin asli görevlerinin olduğunu ifade eden Solak, şöyle devam etti:

“Düzenlenecek bilimsel toplantılarda, hukuk sistemindeki aksaklıkları başarılı bir şekilde analiz etmek, yetersizliklerin tespiti ve getirilen çözüm önerileri üzerinde yoğunlaşmak, sorunlara gerek ulusal gerekse uluslararası perspektiften yaklaşmak, akademik değerlendirme ve tartışma zeminini yaratmak hukuk fakültelerinin asli görevleri arasındadır. Bu görevin bilincinde olan hukuk fakültemiz geçtiğimiz yıllarda çeşitli bilimsel etkinliklere ev sahipliğini yapmıştır. Bugünkü gerçekleştirilecek sempozyumumuzun konusu bireylerin şahsi durumları, mal varlıkları, birbirleri ile olan ilişkilerinden doğan hakları, yetkileri sorumluluklarını düzenleyen ve oldukça geniş bir uygulama alanı olan özel hukuk ile bireyler arası ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların çözüm yolunu konu edinen özel hukuk yargılamasını oluşturmaktadır.”

5 oturumda gerçekleştirilen sempozyumda, ilk oturumun başkanlığını Prof. Dr. Bilge Öztan yaptı. İlk oturumda, Yrd. Doç. Dr. Damla Gürpınar “Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hükümden Düşmesi ve Özellikle En Yakın Ortak Kökün Alt Soyu Kavramına İlişkin Değerlendirmeler”, Yrd. Doç. Dr. Senar Çağırgan Tuncer “Türk Medeni Kanununda Seçimlik Mal Rejimi Olarak Düzenlenen Mal Ortaklığı Rejiminin Değerlendirilmesi”, Yrd. Doç. Dr. H. Tolunay Ozanemre Yayla “Eşlerden Birinin Evlilik Birliğinin Giderlerine Olağanın Üstünde Katkısı”, Doç. Dr. İbrahim Ermenek’in başkanlığını yaptığı ikinci oturumda, Yrd. Doç. Dr. Tolga Akkaya “Boşanma Davasına Hâkim Usul İlkeleri ve Bu Kapsamda Mahkemenin ve Tarafların Rolü”, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Boran Güneysu “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı Gereğince İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk”, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kılınç “İstinaf İncelemesi ve Kapsamı”, Prof. Dr. Fırat Öztan başkanlığını yaptığı üçüncü oturumda, Yrd. Doç. Dr. Aytekin Çelik “Kambiyo Senetlerinin Rehninden Kaynaklanan Sorunlar”, Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri Gülerci “Çek Hukukundaki Yeni Gelişmeler Bağlamında Karşılıksız Çek”, Yrd. Doç. Dr. Fatma ITIR Bingöl “6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Hukukumuza Getirdiği Yenilikler”, Prof. Dr. Şaban Kayıhan başkanlığını yaptığı dördüncü oturumda, Doç. Dr. Metin İkizler “Uygulamadan Örneklerle Sorunlu Tüzük Kuralları”, Yrd. Doç. Dr. Aslı Tutucu “Alman-İsviçre ve AB Hukuku Düzenlemeleri Işığında, TTK 58/IV m. Uyarınca İnternet Hizmet Sağlayıcısının Haksız Rekabetten Doğan Sorumluluğuna İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Yrd. Doç. Dr. Ali Cengiz “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nın Mevzuatımıza Sağladığı Katkılar ve Etkisi”, Doç. Dr. Metin İkizler başkanlığını yaptığı beşinci oturumda ise Yrd. Doç. Dr. Mesut Aygün “2007 Tarihli Lahey Konvansiyonunun Milletlerarası Nitelikli Nafaka Alacaklarının Tahsilinde Getirdiği Yeni Düzen”, Yrd. Doç. Dr. Salimya Ganiyeva “Mavi Kartlıların Türkiye’de Görülen Boşanma Davalarında Uygulanacak Hukuk”, Arş. Gör. Özlem Burdurlu “Milletlerarası Ticari Tahkim Uygulamasında Hakem İle Tahkimin Tarafları Arasında Ön Görüşme Yapılması” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Sempozyuma, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Sağbaş, Baro Başkanı Turgay Şahin, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bayraklı ve AKÜ öğretim elamanları ile öğrenciler katıldı.

Oturumların ardından konuşmacılara katılım ve teşekkür belgeleri verilmesiyle sempozyum sona erdi.

23 Mayıs 2017, Salı 2763 kez görüntülendi