TARİHÇE

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye’nin en genç hukuk fakültelerinden birisidir. Bakanlar Kurulu’nun, 21 Haziran 2010 tarihli Kararı ile kurulmuş, 9 Şubat 2012 tarihinde Dekan ataması yapılmıştır.

2011 yılı içerisinde, Üniversitemizin merkez kampüsü (Ahmet Necdet Sezer Kampüsü) içerisinde yapımına başlanan Hukuk Fakültesi binası Sponsor desteği ile 2011 yılı sonlarında bitirilmiş, 2012 Nisan ayı içerisinde tefrişatı ve çevre düzenlemesi de tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir. Kendi binasında faaliyete başlamasıyla birlikte Fakülte’nin idari ve akademik yapılanması çalışmalarına hız verilmiş, bu amaçla, yeterli sayıda idari personel yanı sıra, çok kısa süre içerisinde, farklı anabilim dalları ve unvan derecelerinden öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri alınmıştır. 2019 yılı itibariyle Fakültemiz bünyesinde 8 Öğretim üyesi, 13’ü Fakültemiz bünyesinde aktif 12 si lisansüstü eğitimlerini tamamlamak için diğer üniversitelerde görevli toplam 25 Araştırma Görevlisi, 1’i Fakülte Sekreteri, 6’sı idari işlerde, 2’si temizlik işlerinde görevli toplam 9 İdari Personelle çalışmalarını yürütmektedir.

Fakültemiz henüz lisans öğretimine başlamadan önce, ÖYP kapsamında göreve başlayan 23 araştırma görevlisine yönelik olarak, “Lisansüstü Seminerleri”  üst başlığında çok sayıda akademik ve bilimsel etkinlik gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda ilk iki yıl içerisinde, pek çoğu disiplinler arası olmak üzere toplam on bilimsel etkinlikte, yüze yakın akademisyen, konuşmacı ya da tartışmacı olarak fikir beyan etmiş, ellinin üzerinde bildiri sunulmuştur. Eğitim öğretime başlandıktan sonra da, bu etkinlikler, çeşitlendirilerek sürdürülmüş, her dönem en az bir ulusal sempozyum olmak üzere, çok sayıda bilimsel toplantıya ev sahipliği yapılmıştır. Bu toplantıların bazıları, Türkiye’de ilk defa Fakültemizce gerçekleştirilmiş olma özelliğine sahiptir. Örneğin, Maden Hukuku, Hukuk Politikası Ulusal Sempozyumları ve Gezi Parkı Olayları Çalıştayı bu niteliktedir.

Hukuk Fakültesi, düzenlediği bu etkinlikleri yanı sıra, 2013 yılında, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından, arabulucular yetiştirmek üzere koordine edilen, Arabuluculuk Sertifika Programı’nı açma izni alarak, profesyonel anlamda eğitim öğretim faaliyetlerine de başlamıştır. Takip eden (2014-2015) eğitim öğretim yılından itibaren, gerekli tüm asgari şartları sağlayarak lisans öğretimine de başlamıştır. Yine 2015-2016 yılı itibarıyla da Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile ortak Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı’nı açmış, programın ilk öğrencileri ile ders aşamasını tamamlamış bulunmaktadır. 2019 yılından itibaren 2. Maden Sempozyumu ve Özel Hukuk Sempozyumu yapılması için de gerekli hazırlıklar devam etmektedir.

Hukuk Fakültesi, bu çalışmalarıyla, 2015 yılında Türkiye koordinatörlüğünü ODTÜ’nün yürüttüğü URAP (Universite Ranking by Academic Performance) tarafından Üniversitelerin alanlara göre yapılan Türkiye sıralamasında 18. sırada yer almıştır.

Farabi öğrenci değişim programına entegrasyonumuz tamamlanmış, öğrencilerimiz yurtiçi üniversitelerde yer alan seçkin Hukuk Fakültelerinde bu program kapsamında eğitim almaktadır. Ayrıca “Kamu Hukuku Anabilim Dalı” tezli yüksek lisans ve doktora; Türkiye Adalet Akademisi ile işbirliği halinde, “Hukuk Uyuşmazlığı” uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarını açmak üzere hazırlıklar yapılmaktadır.

24 Şubat 2021, Çarşamba 2964 kez görüntülendi