MİSYONUMUZ

Kamu alanında ve özel sektörde, hukukçu olmanın gerektirdiği hak ve yükümlülüklerin bilincine sahip olan, farklı meslekleri icra edebilecek donanımı haiz hukukçular yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Türk hukuk kültürünü, adalet kavramının anlamını özümsemiş, her türlü somut uyuşmazlığı bilgi, fikir ve yetenekleriyle hakkaniyete uygun bir şekilde çözebilen erdemli hukukçular yetiştirmektir.

 

2023 YILI HEDEFLERİ

  1. Özel hukuk bilim dalı olarak yürütülecek lisansüstü eğitim programlarının 2023-2024 Akademik Yılının sonuna kadar açılması (H.2.4.*)
  2. Bir süredir ara verilen Lisansüstü Eğitim Seminerlerinin, Fakültemizin diğer hukuk fakülteleri arasında tanınırlığını artıracak ve dış paydaşlarla işbirliğini kuvvetlendirecek şekilde devam ettirilerek 2023 yılı sonuna kadar en az 3 seminer düzenlenmesi (H.3.1.*)
  3. Yüksek Mahkemeler başta olmak üzere, resmî kurum gezileri artırılarak 2023 yılı sonuna kadar en az 2 gezi düzenlenmesi (H.1.4.*)
  4. Paydaşlarla işbirliği kapsamında 2023 yılı sonuna kadar en az 2 etkinlik düzenlemek (H.3.1.*)
  5. Fakültemiz akademik personelleri tarafından ULAKBİM tarafından tanınan hakemli dergilerde en az 10 makale yayımlanması (H.2.1.*)
  6. Fakültemiz öğretim elemanları tarafından Erasmus değişim programlarına 2023 yılı sonuna kadar en az 2 katılım sağlanması (H.1.2.*)
    *:Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

Hedeflere Yönelik Riskler için tıklayınız.

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları

14 Kasım 2017, Salı 2936 kez görüntülendi