FAKÜLTE LOGOSU

Logomuz, “HUKUK” kaidesi üzerinde konumlanmış; bir kefesinde “Adalet” değerini temsilen “A”; diğer kefesinde “Mülk“e karşılık gelmek üzere, Ülke ve Milleti temsilen “Ü” harflerini barındıran, kendisi de, “denge”, “ölçü”, “mizan” anlamlarına gelen “Terazi” figüründen oluşurken, aynı zamanda içerdiği “AKÜ HUKUK 2010” ibaresiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin resmi varoluşuna işaret etmektedir.

Logonun üst yarısındaki “AKÜ” ibaresindeki, bir bina cephesini andıran dört paralel sütun Fakültemizin çok sağlam bir vizyonla, ne denli güçlü bir misyonu ifa etmek üzere inşa edildiğini göstermekte, tam ortasına yerleşik olan “K” harfi, bir yandan “AKÜ” ile sembolize edilmiş bulunan “Afyon Kocatepe Üniversitesi” ile, "HUKUK" olarak belirtilen “Hukuk Fakültesi” arasındaki bağı tesis etmekte; diğer yandan ise, terazinin kaidesi niteliğindeki “HUKUK” ibaresinin,"kaide" kavramının diğer asli anlamına temel ölçüt olmak üzere, logonun üst yarısındaki “A” ve “Ü” harfleri ile sembolize edilen “Adalet Mülkün temelidir” ilkesiyle bütünleştiğini göstermektedir.

Logodaki çerçeve ve fon rengi, Üniversitemiz logosundaki renklerle uyumluluğun ötesinde, çerçeveyi kaplayan koyu mavi ile, güç ve kuşatıcılığı, yani otoriteyi; arka plandaki açık mavi ile, gökyüzü, deniz, geniş ufuklar, sonsuzluğu ve en önemlisi özgürlük ve huzuru  sembolize ederken; yeşilin çeşitli tonlarından oluşan iç renkleriyle, en geniş anlamda, doğayı, doğallığı, daha spesifik anlamda ise, insan doğası, toplumsal değerler ve bunlarla uyumlu normatif düzeni temsil etmektedir.

Logo görsel olarak da, estetik kaygılar gözetilerek, basitçe, daire, kare ve üçgenlerin geometrik armonisiyle, simetrik ölçü ve mesafelere uyum gösterilerek hazırlanmıştır.

03 Ocak 2016, Pazar 3273 kez görüntülendi