Fakültemiz tarafından düzenlenen İlk Ders Programı etkinliği kapsamında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı konuk edildi.

“Hukukçu Etiği” konulu etkinliğin açış konuşmasını yapan AKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bayraklı, “Bu etkinliğimiz ilk ders açılışı olarak önem arz etmektedir. Öğrencilerimiz ile her hafta ya da ayda iki kez olmak üzere bir araya gelerek meslekte usta kişiler ile siz öğrencilerimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz. Bugün bizi ve üniversitemizi kırmayan, aramızda bulunan Prof. Dr. Mustafa Avcı hocamızı konuk etmekten büyük memnuniyet duymaktayız” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Avcı konuşmasına, adaletin toplumun barış ve huzur içinde yaşamasının ön şartı olduğunu belirterek başladı. Ve sözlerine şöyle devam etti, adalet insan eliyle gerçekleşir. Büyük Türk hukukçu Şerahsi’nin de belirttiği üzere “Âlim sürçerse, âlem sürçer.” Sözüyle de bu konunun ehemmiyetine işaret etti..

Müttaki cahil, hâkimliğe fasık âlimden evladır.

Hukukçu kavramı hukuk normu koyan (yasama organı); hukuk normunu uygulayan (Hâkim, savcı (kadı); avukat (vekil); noter; akademisyen, bilirkişi (müftü)) kişileri kapsar. Avcı etik kavramına değindikten sonra, sözlerine iyi hukukçunun niteliklerini belirterek devam etti. İyi hukukçu, ilmi olarak yeterli karakter bütünlüğüne haiz kişilerden oluşmalıdır.  Mecelleye göre “Hâkim; hâkim (bilgin), fehim (zeki), müstakim (doğru), emin (güvenilir), mekîn (temkinli) ve metin (dayanaklı) olmalıdır.”

Hukuk kelimesinin kökü “Hak”tır, hukuk adalete (adl) hizmet eder. “Hak” ve “Adl” Allah’ın isimlerindendir. İyi hukukçu Allah’a hizmet ettiğinin bilincinde olmalıdır.

Avcı sözlerini İyi hukukçunun nitelikleri ile bitirdi. Avcı’ya göre hukukçu işinin öneminin farkında olmalı, inançlı olmalı, ahlaklı olmalı, bilgili olmalı, hikmet ehli olmalıdır.

Fakültemiz dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bayraklı’nın Prof. Dr. Mustafa Avcı’ya teşekkür plaketi sunması ile program sona ermiştir.

26 Eylül 2018, Çarşamba 181 kez görüntülendi