2018 – 2019 Öğretim Yaz Döneminde açılması planlanan*** dersler aşağıda belirtilmiştir:

Ders Kodu Ders Adı T+U K AKTS Snf
HUK227 MİLLETLERARASI HUKUK 3+0 3 5 2
HUK429 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK I*** 3+0 3 4 4
HUK435 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 3+1 3,50 4 4
HUK225 İDARE HUKUKU I 3+0 3 4 2
HUK406 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK II*** 3+1 3,50 4 4
HUK224 CEZA GENEL HUKUKU II 3+0 3 4 2
HUK127 HUKUKA GİRİŞ 2+0 2 3 1
HUK223 CEZA GENEL HUKUKU I 3+0 3 4 2
HUK353 HUKUK SOSYOLOJİSİ 2+0 2 2 3
HUK222 BORÇLAR GENEL HUKUKU II 3+0 3 5 2
HUK136 TÜRK HUKUK TARİHİ 3+0 3 4 1
HUK232 HUKUK FELSEFESİ 3+0 3 5 2
HUK228 İDARE HUKUKU II 3+0 3 5 2
HUK138 HUKUK METODOLOJİSİ 2+0 2 2 1
HUK131 MEDENİ HUKUKA GİRİŞ  VE KİŞİLER HUKUKU 3+0 3 5 1
HUK344 İDARİ YARGI 2+1 2,50 4 3
HUK439 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU I 2+1 2,50 4 4
HUK414 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU II 2+1 2,50 4 4
HUK336 EŞYA HUKUKU II 3+0 3 4 3
HUK355 EŞYA HUKUKU I 3+0 3 4 3

*** Tablodaki dersler ön kayıt talepleri doğrultusunda belirlenmiş olup derslerin açılıp açılmayacağı kesin kayıtları müteakip belirlenecektir.

*** Mesut Aygün tarafından verilecek Milletlerarası Özel Hukuk dersleri Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde verilecek olup başvurular Anadolu Üniversitesi’ne yapılacaktır. 

11 Haziran 2019, Salı 8918 kez görüntülendi